Dorpstuin Rozenburg

Noodzakelijke aanpassing openingstijden

Rozenburg, augustus 2017


Beste adoptanten,


Helaas weten niet alleen de bezoekers die ons een warm hart toedragen de Dorpstuin te vinden, echter ook mensen (en kinderen) met minder goede bedoelingen.
Begin mei is er 2 keer ingebroken en zijn er spullen gestolen. We hebben moeten investeren in meer sloten en een beter tegen vandalisme bestendige deur.
De laatste maanden wordt er veel vernield in de moestuin; gewassen worden uit de grond getrokken en weggesmeten.
Pompoenen zijn het doelwit. Deze worden ongevraagd meegenomen, dus men maakt zich schuldig aan diefstal.
Producten vinden we terug in de sloot. Droevig dat zo een mooi complex slachtoffer is van hersenloze lieden met het verstand van een garnaal.
Daarom heeft het bestuur samen met de vrijwilligers besloten de openingstijden aan te passen.
In ieder geval is de Dorpstuin open op woensdagochtend en zaterdagochtend van 10:00 uur tot 12:30 uur. En op tijden dat er vrijwilligers op de Dorpstuin aan het werk zijn. Voor mensen die buiten deze tijden de tuin willen bezoeken verstrekken we graag de code van het slothek aan de schuurzijde. Mochten er nog vragen zijn, laat het ons weten. We willen deze maatregel in ieder geval gedurende het
pompoen- en appel seizoen laten duren; dus tot half september.
Alle suggesties voor een oplossing voor dit probleem zijn welkom.
We hopen op uw begrip,


Het bestuur en de vrijwilligers van de Dorpstuin.