Dorpstuin Rozenburg

Insectenhotel "Bontenbal" is geopend.

Sinds kort is met inzet van trouwe vrijwilligers van de Dorpstuin een insectenhotel geconstrueerd. Dit heeft een prominente plek gekregen vlakbij de rijkste voedselbronnen die er te vinden zijn op dorpstuin.
Solitaire bijen, wespen en hommels leven niet in een volk zoals de honingbij met een koningin. Er zijn zowel mannetjes als vrouwtjes. Een bevrucht vrouwtje maakt een nestplaats in hout of steen (zoals de behangersbij en de muurwesp), maar er bestaan ook soorten die een hol in de grond maken zoals de zandbij en graafwesp.
De beschermde behangersbij nestelt in diepe holtes in dood hout en in holle plantenstengels. Wanneer zij haar larven ter wereld brengt, snijdt ze met haar kaken ronde en ovale stukken van de kelkblaadjes van rozen, die zij gebruikt als bekleding voor de langwerpige gang, en tevens om de cellen voor de larven van elkaar te scheiden. Wanneer de gang vol is, sluit ze deze ook weer af met rozenblaadjes. In de hoop dat de behangersbij op bezoek komt is er een prieel gemaakt dat beplant zal worden met klimrozen, hun favoriete nestmateriaal. Andere soorten zoals de metselbij doen dat met zand, klei of steentjes.
Op insectenhotels zullen ook parasitaire insecten af komen. Koekoeksbijen en sluipwespen leggen hun eitjes op die van de andere insecten waarna deze als voedsel voor de larven dienen. Het lijkt wreed, maar het dient voor de instandhouding van de soort.
Vlinders die overwinteren, zoeken graag beschutte plekjes zoals spleten in woningen en schuurtjes. Insectenhotel "Bontenbal" heeft ook met deze kwetsbare vrienden rekening gehouden en een complete etage voor hen ingericht waarin de meest strenge winters getrotseerd kunnen worden.

 

001    004    006